Liza Group Avatar

Liza Group

Tiền là tất cả.

Địa chỉ nhóm:
Các thể loại chính:
BL
Giới thiệu nhóm:
Nhóm trans các loại truyện liên quan đến đam và đủ thể loại thập cẩm.
Wed chính thức: https://lizavn.wordpress.com/
Ngày xuất hiện
19/06/2019
Facebook:
https://www.facebook.com/lizagruop/
Blog/Wordpress/Website:
http://lizavn.wordpress.com
Email:
hoangngocminh1981@gmail.com
Tìm thấy 2 projects

Mọi thông tin và hình ảnh trên website điều được thành viên sưu tầm trên internet. Toàn bộ nội dung trên web do thành viên đăng tải và chia sẻ theo các điều khoản của website. Chúng tôi không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên web này. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

Truyện Tranh Tám Google +